ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W BRUKSELI

Studia realizowane przy współpracy m.in. z  Zrzeszeniem Prawników Polskich o/Warszawa oraz Międzynarodowym Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji a także innymi podmiotami gospodarczymi.


PODSTAWOWE

INFORMACJE

Język podstawowy: polski
Poziom: studia podyplomowe
Dyplom- Zamiejscowy Wydział Administracji w BRUKSELI
Tryb studiów i forma zajęć.

STUDIA NIESTACJONARNE- forma klasyczna. Zajęcia odbywają się w Zamiejscowym Wydziale Administracji w Brukseli

STUDIA NIESTACJONARNE  (distance learning). Studia przez internet. Zajęcia w formule distance learning odbywają się w formie webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może  komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając  na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

Wymiar godzin: 180
Czas trwania studiów: 10 miesięcy

DLACZEGO WARTO?

Trzy własności tworzą wartość współczesnego człowieka : inteligencja, wiedza oraz roztropność.

Inteligencja to zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Wiedza jest funkcją przyswojonych prawd o świecie i życiu, roztropność zaś to mądrość aksjologicznych jak i prakseologicznych wyborów, jakie na co dzień podejmują ludzie oraz grupy społeczne.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  za pośrednictwem wybitnych specjalistów, praktyków, menadżerów oraz specjalnie przygotowanych programów edukacyjnych, poprzez dostosowanie ich realizacji do indywidualnego rytmu czasu i miejsca nauki, osobistą opieką merytoryczną,  proponuje każdemu słuchaczowi, poszerzenie oraz pogłębienie tych trzech współwarunkujących się potencjałów  tj. inteligencji, wiedzy oraz roztropności co stwarza funkcjonalną zawodowo  wartość. Poprzez kreowane  profesjonalnej  przydatności  stwarzamy  szansę  uczynienia własnego  życia sensownym, pomagamy w osiągnięciu  poczucia satysfakcji oraz spełnienia. A czyż nie jest to  wielkie wyzwanie naszego człowieczeństwa?

PROPONOWANE

KIERUNKI

PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE :


 • Administracja instytucji Unii Europejskiej

 • Modele samorządu terytorialnego w Europie

 • Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych

 • Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE

 • Przygotowanie i realizacja projektu europejskiego

 • Europejskie i międzynarodowe prawo ochrony środowiska

 • Organizacja służby zagranicznej

 • Bezpieczeństwo i zarządzane kryzysowe

 • Organizacje międzynarodowe

 • Techniki prezentacji publicznych

 • Public relations

 • Warsztaty telewizyjne


Wszystkie wykłady odbywają się w języku polskim. Uczestnik otrzymuje dodatkowo certyfikat udziału wydany przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.


REKRUTACJA NA STUDIA

Wstępna rejestracja na studia

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na studiach prosimy o przesłanie na adres email: podyplomowe@ewspa.edu.pl następujących informacji:

 1. imię i nazwisko
 2. telefon
 3. adres email
 4. kierunek
 5. forma udziału w zajęciach (niestacjonarne lub przez internet)

W tytule prosimy wpisać „REZERWACJA”.

Dofinansowanie do studiów

zapraszamy od 19 lutego 2018

ZASADY PRZYJĘĆ

O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia  jest dostarczenie na adres e.mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl lub osobiście lub pocztą.
 • Wypełnionego podania Wniosek-o-przyjęcie-podyplomowe (Word)
 • Dowodu wpłaty w wysokości 200 zł zaliczanego na poczet czesnego.
Uzupełnienie w terminie 7 dni od zgłoszenia:
 • Skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skanu/ksero dowodu osobistego
 • CV
OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA ZOBLIGOWANA JEST DO PRZEDŁOŻENIA:
 • Oryginału dyplomu wraz z dowodem osobistym (do wglądu) w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 • Umowy o odpłatności za studia (wydrukowana i podpisana w 2 egz.) Dowodu wpłaty czesnego (lub raty czesnego).

KOSZTY

CZESNE

Wpisowe: 0 zł do 30 marca 2018 r

Czesne za studia:

Studia niestacjonarne- klasyczne

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za miesiąc
    2 (10 m-cy) 2350 PLN 10 rat po 490 PLN

Studia niestacjonarne distance learning :

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za miesiąc
2 (10 m-cy)       2250 PLN          10 rat po 470 PLN

 

20 proc.rabatu– studenci i absolwenci EWSPA

Konto dla wpłat w złotówkach:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:

EUR – 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698
GBP – 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię kandydata/studenta EWSPA;
– rodzaj studiów (podyplomowe);
– opłata za semestr/miesiąc;

REKRUTACJA

TRWA

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

tel. +48 796 190 475

(dyżur telefoniczny 8.30-20.00)

e.mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-75o Warszawa

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W BRUKSELI

Chaussee de Vleurgat 159, 1050 Ixelles

tel. +32 483 59 76 93

e.mail: bruksela@ewspa.edu.pl

(kontakt w j.polskim)