Polityczno- prawne wyzwania z którymi musi zmierzyć się świat m.in. walka z ISIS, zamach stanu w Turcji, nowy Prezydent USA, oraz zmiany zachodzące w Unii Europejskiej

Zarząd Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego EWSPiA

Termin 16 marca 2017 r

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk